Op basis van een tweetal raadsbesluiten moet de begroting worden aangepast. Het betreffen de besluiten:
a. Rb 25-02-2020: met ingang van 2021 verhogen budget rekenkamer (structureel €20.000);
b. Rb.08-04-2020:  

  • de incidentele formatie raadsadviseur (0,9 fte) om te zetten in structurele formatie raadsadviseur (0,9), schaal 11/12, per 1 september 2020 (kosten vanaf 2021 structureel €72.000);
  • de (eenmalige) kosten voor de periode september – december 2020 (€25.000) te dekken uit het griffie/raadsbudget van 2020.

(bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel]

Omschrijving

Programma

2020

2021

2022

2023

2024

a. Rekenkamer

Burger en bestuur

0

-20

-20

-20

-20

b. Uitbreiding Griffie

Burger en bestuur

0

-72

-72

-72

-72

Saldo

0

-92

-92

-92

-92