(bedragen x €1.000)

Reserve

Besloten via

Storting

Putting

Saldo

Document

Kunstaankopen

Budgetoverheveling Jaarrekening 2019

0

17

17

Budgetoverhevelingen

Totaal puttingen/stortingen

0

17

17

Deventer Geschiedenis in Beeld

Begroting 2020-2023

11

0

-11

Begroting 2020

Totaal puttingen/stortingen

11

0

-11

Projecten Jeugd

3e kwartaalrapportage 2019

0

1.255

1.255

3e kwartaalrapportage 2019

Projecten Jeugd

Budgetoverheveling Jaarrekening 2019

0

200

200

Budgetoverhevelingen

Totaal puttingen/stortingen

0

1.455

1.455

Onderhoud gebouwen

Begroting 2020-2023

0

3

3

Begroting 2020

Totaal puttingen/stortingen

0

3

3

Mondiaal beleid

Begroting 2020-2023

0

38

38

Begroting 2020

Totaal puttingen/stortingen

0

38

38

Knelpunten sport

Begroting 2020-2023

19

9

-10

Begroting 2020

Totaal puttingen/stortingen

19

9

-10

Investeringen buitensport

Begroting 2020-2023

456

307

-149

Begroting 2020

Totaal puttingen/stortingen

456

307

-149

Wonen boven winkels

Begroting 2020-2023

1.000

0

-1.000

Begroting 2020

Totaal puttingen/stortingen

1.000

0

-1.000

Kapitaallasten investeringen

Begroting 2020-2023

220

1.643

1.423

Begroting 2020

Kapitaallasten investeringen

3e kwartaalrapportage 2019

0

-329

-329

3e kwartaalrapportage 2019

Kapitaallasten investeringen

Budgetoverheveling Jaarrekening 2019

993

106

-887

Budgetoverhevelingen

Kapitaallasten investeringen

Financiële dekking realisatiekosten geluidmaatregelen A1 bij Bathmen

0

59

59

3e kwartaalrapportage 2019

Totaal puttingen/stortingen

1.213

1.479

266

Kracht van Salland

Begroting 2020-2023

0

45

45

Begroting 2020

Kracht van Salland

Budgetoverheveling Jaarrekening 2019

0

208

208

Budgetoverhevelingen

Totaal puttingen/stortingen

0

253

253

Nieuwkomers

Budgetoverheveling Jaarrekening 2019

104

246

142

Budgetoverhevelingen

Totaal puttingen/stortingen

104

246

142

Herstructurering

Begroting 2020-2023

0

55

55

Begroting 2020

Totaal puttingen/stortingen

0

55

55

Parkeerbijdragen bouwaanvragen

3e kwartaalrapportage 2019

0

275

275

Totaal puttingen/stortingen

0

275

275

Mobiliteitsfonds parkeren

Begroting 2020-2023

210

418

208

Begroting 2020

Totaal puttingen/stortingen

210

418

208

Geluid

Begroting 2020-2023

0

98

98

Begroting 2020

Totaal puttingen/stortingen

0

98

98

Algemeen onroerende zaken

Begroting 2020-2023

23

36

13

Begroting 2020

Algemeen onroerende zaken

Verkoop Schoolstraat 5-7

95

0

-95

Algemeen onroerende zaken

Verkoop Lamme v. Dieseplein 21

17

0

-17

Algemeen onroerende zaken

Beeindiging Truckpoint

0

164

164

Truckpoint

Totaal puttingen/stortingen

135

200

65

Decentrale arbeidsvoorwaarden

Begroting 2020-2023

0

241

241

Begroting 2020

Totaal puttingen/stortingen

0

241

241

DOWR I kapitaallasten

Begroting 2020-2023

921

744

-177

Begroting 2020

Totaal puttingen/stortingen

921

744

-177

Tarieven huishoudelijk afval

Begroting 2020-2023

3

0

-3

Begroting 2020

Totaal puttingen/stortingen

3

0

-3

Pseudo premie ww

Begroting 2020-2023

32

0

-32

Begroting 2020

Totaal puttingen/stortingen

32

0

-32

Egalisatiereserve weerstandsvermogen

Verkoop bouwgrond Okkenbroek

0

112

112

Egalisatiereserve weerstandsvermogen

Bedrijventerrein A1

1.100

0

-1.100

Totaal puttingen/stortingen

1.100

112

-988

Overlopende uitgaven

Begroting 2020-2023

251

1.491

1.240

Begroting 2020

Overlopende uitgaven

3e kwartaalrapportage 2019

40

2.586

2.546

Overlopende uitgaven

Budgetoverheveling Jaarrekening 2019

380

4.162

3.782

Budgetoverhevelingen

Totaal puttingen/stortingen

671

8.239

7.568

Generieke weerstandreserve

Begroting 2020-2023

5.918

5.993

75

Begroting 2020

Generieke weerstandreserve

3e kwartaalrapportage 2019

103

0

-103

Generieke weerstandreserve

Budgetoverheveling Jaarrekening 2019

23

0

-23

Budgetoverhevelingen

Generieke weerstandreserve

Schouwburg

0

90

90

Schouwburg

Generieke weerstandreserve

Lening Stichting MIMIK

0

300

300

Lening Mimik

Totaal puttingen/stortingen

6.044

6.383

339

Specifieke weerstandsreserve

Begroting 2020-2023

554

0

-554

Begroting 2020

Specifieke weerstandsreserve

Lening Stichting MIMIK

300

0

-300

Lening Mimik

Totaal puttingen/stortingen

854

0

-854

Gemeentebrede investeringen

Begroting 2020-2023

446

325

-121

Begroting 2020

Gemeentebrede investeringen

Budgetoverheveling Jaarrekening 2019

0

1.187

1.187

Budgetoverhevelingen

Totaal puttingen/stortingen

446

1.512

1.066

Risico's

Begroting 2020-2023

100

0

-100

Begroting 2020

Totaal puttingen/stortingen

100

0

-100

Vermogensreserve

Budgetoverheveling Jaarrekening 2019

1.338

0

-1.338

Budgetoverhevelingen

Totaal puttingen/stortingen

1.338

0

-1.338

Afkopen

Begroting 2020-2023

0

56

56

Begroting 2020

Totaal puttingen/stortingen

0

56

56

Verstrekte geldlening Vitens

Begroting 2020-2023

0

124

124

Begroting 2020

Totaal puttingen/stortingen

0

124

124

Sociaal Domein

Begroting 2020-2023

690

395

-295

Begroting 2020

Sociaal Domein

Budgetoverheveling Jaarrekening 2019

0

140

140

Budgetoverhevelingen

Totaal puttingen/stortingen

690

535

-155

Maatschappelijke opvang - BW

Begroting 2020-2023

0

1.650

1.650

Begroting 2020

Totaal puttingen/stortingen

0

1.650

1.650

Rentetoevoeging

Begroting 2020-2023

321

0

-321

Begroting 2020

Totaal puttingen/stortingen

321

0

-321

Eindtotaal puttingen/stortingen

15.668

24.449

8.781