Na de 1e kwartaalrapportage 2020 is de uitkomst van de begroting 2020-2024.

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

Saldo

-1.731

-389

366

1.147

1.263