Onderzoek Rekenkamer

Onderzoek Rekenkamer A-1 Bedrijvenpark

Aanbeveling

Stand van zaken

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het A-1 Bedrijvenpark. Hieruit zijn diverse aanbevelingen gedaan. In de kwartaalrapportages wordt dan inzicht gegeven in de stand van zaken met betrekking tot de afhandeling door het college van B en W van deze aanbevelingen. Voor de grondexploitatie A-1 was het de bedoeling dit in deze kwartaalrapportage dit voor het eerst zou gebeuren. Dit lukt echter niet en wordt doorgeschoven naar de 2e kwartaalrapportage 2020.

Onderzoek Rekenkamer Parkeerbeleid

Aanbeveling

Stand van zaken

Scherpere meting van de beoogde beleidseffecten:
• gebruik maken van kwalitatieve instrumenten (bijv. enquêtes);
• oorzaak terugloop bezoekers binnenstad;
• schilwijken.

De kwalitatieve metingen worden meegenomen in de periodieke bewonersonderzoeken en leefbaarheidsmonitors. Daarnaast wordt de opzet van de tweejaarlijkse parkeermonitor tegen het licht gehouden.