Op basis van de diverse ontwikkelingen bedraagt dan de geactualiseerde uitkomst van de begroting 2020-2024:

(bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel]

Nr.

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

1

Saldo uitkomst geactualiseerde begroting 2020-2024

2.207

1.988

2.027

1.777

1.777

2

Reeds genomen besluiten

0

-92

-92

-92

-92

3

Autonome ontwikkelingen

-2.744

-1.765

-653

-538

-422

4

Kosten corona

-1.194

-pm

-pm

-pm

-pm

5

Storting in reserve "Begrotingstekorten"

0

-520

-916

0

0

Saldo

-1.731

-389

366

1.147

1.263